• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg
Image

W zniszczonym długotrwałymi działaniami wojennymi kraju, od 1989 r. notuje się znaczną poprawę sytuacji gospodarczej. Zaczęto odstępować od centralnego zarządzania produkcją, przyjęto politykę liberalizacji gospodarki, kierując się prawami rynku, nawiązano współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Obecnie dzięki szybkiemu wzrostowi gospodarczemu Wietnam zyskał miano jednego z "tygrysów" Azji Poludniowo-Wschodniej. Podstawą gospodarki jest nadal rolnictwo. Uprawia się przede wszystkim ryż w delcie Mekongu (zbiory 3 razy w roku) i delcie Rzeki Czerwonej (zbiory 2 razy w roku). Ponadto duże znaczenie ma: kukurydza, maniok, bataty, owoce, bawełna, juka (delta Rzeki Czerwonej), trzcina cukrowa (na wybrzeżu), tytoń, kauczukowiec, kawa i herbata. Hoduje się trzodę chlewną, bawoły oraz słonie, wykorzystywane jako siła robocza. Znaczenie leśnictwa spadło wraz z nadmiernym wylesieniem kraju. Rybołówstwo dostarcza rocznie około 1,2 mln. ton ryb oraz krabów i krewetek.

Wietnam posiada bogate, choć w niewielkim stopniu rozpoznane złoża surowców mineralnych. Na północy kraju wydobywa się: węgiel kamienny, rudy żelaza, cyny i chromu, natomiast z szelfu na południu oraz w Zatoce Tonkijskiej ropę naftową i gaz ziemny. Energia elektryczna produkowana jest w małych elektrowniach cieplnych i wodnych (największa na Rzece Czarnej).

Image

Przemysł przetwórczy reprezentują zakłady przemysłu spożywczego (łuszczarnie ryżu. cukrownie, przetwórnie tytoniu, owoców, kawy) oraz drzewnego. Rozwinął się także przemysł włókienniczy i odzieżowy. W trzech strefach ekonomicznych - Ho Chi Minh, Hanoi-Hajfong i Da Nang - zbudowano huty, cementownie, zakłady chemiczne, a inwestycje zagraniczne umożliwiają montowanie samochodów i sprzętu elektronicznego. Wielowiekowe tradycje ma rzemiosło. Dzięki kredytowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju rozbudowywana jest sieć komunikacyjna. Żegluga śródlądowa odbywa się na Rzece Czerwonej i Mekongu. Porty morskie znajdują się w Ho Chi Minh i Hajfongu, a międzynarodowe porty lotnicze w Hanoi i Ho Chi Minh.

Wietnam eksportuje ropę naftową, ryż, węgiel kamienny, kawę i odzież, natomiast importuje paliwa, środki transportu, artykuły chemiczne oraz stal. Głównymi partnerami handlowymi Wietnamu są: Singapur, Japonia, Korea Południowa i Korea Północna.