• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

Image

Za kolebkę kultury tybetańskiej uznawana jest Dolina Jarlung, która aż do XIX stulecia spowita była tajemnicą. Część wiedzy o tej dolinie zawdzięczamy skryptom odkrytym w grocie Tunhuangu oddalonej 1200 km od Jarlungu na pd-zach, skraju Pustyni Gobi przez francuskiego uczonego Paula Pelliota oraz tybetologowi - Giuseppe Tucciniemu. W pobliżu miasta Cetang rzeka Jarlung wpływa do rzeki Cangpo i dalej przepływa poprzez jedną z najbardziej żyznych i płodnych dolin Tybetu. Z tej właśnie doliny od momentu zjednoczenia politycznego tj.od VI, VII wieku aż do IX wieku sprawowano rządy w królestwie.

Image

Tam znajduje się najstarsza budowla Tybetu - zamek Yumbulagang z epoki pierwszych królów, z ok.IX wieku. Budowla ta bardzo ucierpiała w czasie "rewolucji kulturalnej", a astępnie została wiernie odbudowana w starym stylu. Jest ona przykładem tybetańskiej architektury zamkowej - dzong, która w innych miejscach zachowała się tylko w ruinach. Poniżaj zamku rozciągają się pola uprawne pierwszych osiedleńców tybetańskich. Jak głosi legenda to właśnie do tej doliny zstępowali po świetlanym sznurze pierwsi królowie tybetańscy prosto z nieba, gdyż byli boskimi istotami z kraju Pulo, a zamek Yumbulagang został wzniesiony dla niebiańskiego króla Nyentri Tsenpo. Król ten po zejściu na ziemię po snopie światła został uznany przez mieszkańców doliny za władcę i zamku sprawował władzę. Po śmierci boscy królowie wracali do nieba. Legendy podają również, że to właśnie do Doliny Jarlung w pobliżu zamku Yumbulagang spadły z nieba święte teksty buddyjskie.

Image

Niektóre źródła wskazują, że pierwsza budowla w miejscu zamku Yumbulagang mogła się tam znajdować już przed dwoma tysiącami lat, ale bardziej prawdopodobne jest postawienie pierwszego zamku ok. VII wieku. Architektura zamku wskazuje na to, że była to budowla o charakterze obronnym - twierdza, znaczenie większa, niż obecnie.
Aktualnie zamek został przekształcony w kaplicę, w której mieszka kilku mnichów. Poświęcona jest ona starożytnym królom Tybetu. W dolnej kaplicy główny posąg Buddy otaczają królowie - Nyentri Tsenpo (po lewej stronie) i Songtsen Gampo (po prawej). Rzeźby i wizerunki przedstawiające kolejnych władców i wysokich rangą urzędników państwowych są umieszczone pod ścianami kaplicy. Górna kaplica poświęcona jest Buddzie Avalokiteśwarze. Ściany ozdobione są freskami przedstawiającymi sceny z historii starożytnej Tybetu, m.in. zobaczyć można zejście na ziemię z nieba po snopie światła króla Nyentri Tsenpo.

Image