• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

ImageStolicą Kambodży jest Phnom Phen - największe miasto w kraju, leżące na Południu u ujścia jeziora Tonle Sap do Mekongu. Liczy prawie milion mieszkańców. Założone zostało w 1430 roku i już w tym okresie pełniło funkcję stolicy państwa Khmerów. Później podupadło, wyludniło się i dopiero w roku 1865 król Nordom I, król, który zapoczątkował obecną dynastię Nordomów ulokował tutaj stolicę Kambodży.

Miasto rozwijało się do roku 1975, do momentu dojścia do władzy Pol Pota, a następnie jako siedlisko pasożytów zostało zlikwidowane i wyludnione, wszyscy mieszkańcy zostali wypędzeni na wieś. Stolica po prosty została zlikwidowana, tak jakby nie istniała. Phnom Phen pozostawało niezamieszkałe aż do momentu pokonania Czerwonych Khmerów przez armie wietnamską w roku 1979.

ImageStolica Kambodży jest bardzo ciekawym miastem. Pięknie położone u ujścia jeziora Tonle Sap do Mekongu z przepięknym bulwarem nad Mekongiem. Wzdłuż bulwaru ustawione są wysokie maszty, na których powiewają flagi wszystkich państw, również flaga polska. Miasto liczy około milion mieszkańców, ale bardzo różni się od miast, które widzimy w Europie. Nie ma tam wysokich budynków czy drapaczy chmur charakterystycznych dla bogatych państw azjatyckich, a najwyższe budynki mają 4 do 5 pięter. Najładniejsze budynki są to najczęściej luksusowe hotele, bardzo nowoczesne, ale jest ich niewiele. Cześć zabudowań jest w stylu architektury pokolonialnej XIX/XX wieku, architektury w stylu europejskim, natomiast na obrzeżach miasta są typowe zabudowania charakterystyczne dla biednych państw azjatyckich - chatki z drewna, kryte dachami z liści palmowych, bardzo, bardzo skromne.

W Phnom Phen panuje wzmożony ruch uliczny, w którym dominują motory, motorowery i riksze. Stara zabudowa miasta jest dosyć ciasna, nowe dzielnice, nowe ulice są szerokie, nowoczesne, ale wszędzie panuje ogromny, wzmożony ruch. Jak się później dowiedzieliśmy od naszego kambodżańskiego przewodnika duża liczba motorów wynika między innymi z faktu, że mężczyźni, którzy odsłużą służbę wojskowa po jej zakończeniu otrzymują motor.