• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

Obecnie w centrum placu wznosi się monumentalne mauzoleum Przewodniczącego Mao Zedonga wzniesione w 1976 roku po jego śmierci. Na pierwszym poziomie mauzoleum w sali żałobnej na czarnym katafalku w kryształowej trumnie wystawione są na widok publiczny zwłoki Przewodniczącego. W sali południowej zobaczyć można statuę Przewodniczącego na tle gobelinu z panoramą Chin i społeczeństwem Państwa Środka.

Przed mauzoleum wznosi się Pomnik Bohaterów Ludowych, konstrukcja wykonana z bloków granitowych wysoka na 38 metrów. Dolna część tego monumentu ozdobiona jest 10 płaskorzeźbami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia z nowożytnej historii Chin.

Po zachodniej stronie placu wznosi się gmach Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych wzniesiony w roku 1959, a po wschodniej stronie Muzeum Chińskiej Rewolucji i Historii. W muzeum znajdują się kolekcje z poszczególnych okresów historii Państwa Środka, a całe północne skrzydło poświęcone jest rewolucji i prezentuje historię po roku 1919. W południowej części placu stoi Przednia Brama (Qiaun Men), wzniesiona w XV wieku za czasów rządów cesarza Yongle. Służyła ona do obrony murów oddzielających miasto wewnętrzne od zewnętrznych przedmieść. Po wyburzenie murów w latach powojennych nie pełni już swojej dawnej funkcji, ale nadal suwom ogromem sprawia na odwiedzających duże wrażenie.

ImagePółnocną stronę placu Tienanmen zamyka monumentalna Brama Tienanmen (Brama Niebiańskiego Spokoju). Jest ona zarazem głównym wejściem do otoczonego do dnia dzisiejszego Zakazanego Miasta zwanego Pałacem Cesarskim, a obecnie Muzeum Pałacowym. Pałac Cesarki przez całe stulecie był niedostępny dla zwykłych ludzi. Ten największy i najlepiej zachowany zabytek Państwa Środka był siedzibą dwóch ostatnich dynastii chińskich Ming (1368 - 1644) i Qing (1644 - 1911). Budowa tego kompleksu pałacowego zapoczątkowana została za czasów panowania cesarza Yongle (1406 - 1420), a większość obecnie istniejących budynków pochodzi z czasów dynastii Ming z XVIII wieku, gdyż Pałac Cesarski często ulegał zniszczeniu poprzez pożary. W sumie Obszar zakazanego miasta zajmuje powierzchnię 720 tys. m2, liczy łącznie 9 000 pomieszczeń. Część południowa kompleksu pałacowego stanowi tzw. Pałac Zewnętrzny, gdzie wokół trzech głównych budowli - Pawilonu Najwyższej Harmonii, Pawilonu Doskonałej Harmonii, Pawilonu Zachodniej Harmonii - skupia się większość pawilonów. Na terenie Pałacu Zewnętrznego odbywały się oficjalne przyjęcia, przyjmowane były misje z innych krajów, przedstawiano laureatów egzaminów na urzędników cesarskich oraz oznajmiano dekrety władcy. W tej części kompleksu pałacowego w najokazalszym pawilonie Teihadian o powierzchni 2,3 tys. m2 i wysokości 35 m znajduje się tron cesarski zdobiony płaskorzeźbami fantastycznych smoków. W północnej części - Pałacu Wewnętrznym - mieszkał cesarz wraz z rodziną. Najważniejszymi obiektami są Pałac Niebiańskiej Czystości, Pawilon Powodzenia, Pałac Ziemskiego Spokoju.