• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

ImageOkoło 1830 rozpoczęła się druga fala migracji ludów Bantu - plemion Nguni. Jedno z nich - Matabele (Ndebele) podbiło państwo Rozwi i utworzyło ok. 1840 silne państwo na czele z księciem zuluskim (impisem) Msilikazim (Mzilikazim), który wyłamał się spod autokratycznych rządów władcy Zulusów, Czaki, podporządkowując sobie słabsze, okoliczne plemiona Szona.

W 1890 nastąpił podbój terenów dzisiejszego Zimbabwe przez Wielką Brytanię. Tereny te odzyskały niepodległość w 1965 r. jako Rodezja, a w 1980 nastąpiło proklamowanie niepodległego Zimbabwe.

Według konstytucji z 1980, modyfikowanej 1990, głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament. Obecnie prezydentem kraju jest Robert Mugabe. Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia (parlamentu) o kadencji 6-letniej (80% deputowanych z wyborów powszechnych, ponadto 12 czł. mianowanych przez prezydenta, 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd powoływany przez prezydenta.