• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

Rezerwat Nieprzystępnego Lasu Bwindi powstał w 1942 roku, a w 1992 roku został przemianowany na Nieprzystępny Park Narodowy Bwindi. W lokalnym języku Lukiga, Bwindi oznacza "nieprzystępny". 327 km2 poskręcanej roślinności owinięta jest wokół głęboko popękanego krajobrazu stepu, śliskich dolin i wysokich, wietrznych grzbietów. Mimo, że teren jest trudny do poznawania i wędrowania, poznanie tego parku jest warte każdego wysiłku. Wędrówka przez jedne z najstarszych afrykańskich lasów deszczowych w poszukiwaniu zagrożonych goryli górskich jest jedną z największych swiatowych atrakcji dla miłośników przyrody.

Bwindi może być zimny przede wszystkim o poranku, ale także i w ciągu nocy. Średnia roczna temperatura waha się od 7-20 stopni Celsjusza, gdzie najzimniejszym okresem jest czerwiec i lipiec. Wymagane jest ciepłe ubranie i zabezpieczenie od deszczu, gdyż Bwindi otrzymuje aż do 2390 mm deszczu rocznie. Zapasy są uzupełniane podczas dwóch deszczowych sezonów, krótka pora deszczowa - od marca do maja i długa pora dreszczowa od września do listopada. Zamiast krótkich, tropikalnych powodzi, w Bwindi deszcz pada jako wielogodzinna mżawka.

Flora i fauna

Las Bwindi to ogromna bio różnorodność, będąca rezultatem dwóch czynników. Po pierwsze, stoki leśne rozpościerają się na wysokości od 1447 m n.p.m., by stworzyć środowisko naturalne zaczynając od lasów nizinnych na wysokości 1160 m n.p.m. do rzadkich roślin Afromontane powyżej 2600 m n.p.m. Po drugie - las jest bardzo stary. W momencie gdy większość lasów Afryki zniknęła podczas suchych warunków ostatniej epoki lodowcowej (12 -18 tys. lat temu), Bwindi był jednym z niewielu, który przetrwał.

Konsekwentnie, gdy większość lasów nie ma więcej niż 12 tys. lat, roślinność Bwindi plotła się przez ponad 25 tys. w procesie akumulacji długiej listy gatunków. Do niej zalicza się 310 gatunków motyli, 51 gadów, 200 drzew, 88 ciem i 120 typów ssaków włączając 10 naczelnych. Do ostatnich zaliczane są szympansy, koczkodany górskie, małpy czerwono ogonowe i niebieskie, gereza czarna i biała, pawian i goryl górski - najsławniejszy rezydent.

Bwindi jest również rajem dla ornitologów - 315 gatunków awifauny w tym 7, które wpisane są na czerwoną listę IUCN i 90% wszystkich gatunków ryftu Albertine, które są trudne lub wręcz niemożliwe do zobaczenia w jakichkolwiek innych partiach Afryki Zachodniej. Doświadczony obserwator ptaków może z łatwością zidentyfikować aż do 100 gatunków dziennie!!!

Lokalnie ludy sąsiadujące z parkiem to przede wszystkim plemiona Bakiga i Bafumbria. Małe społeczności Batwy są również obecne.