• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

 

ImagePodróż do Etiopii to prawdziwe wyzwanie dla ciekawych, świata i odważnych ludzi. W Starym Testamencie można odnaleźć ponad trzydzieści wzmianek o Etiopii. Na przykład Mojżesz poślubił etiopską kobietę. Zgodnie z tradycją etiopski naród został zapoczątkowany przez Etiopika, wielkiego wnuka Noaha. Axum (Aksum) założył syn Etiopika - Aksumai. Królowa Makeda of Sabea (królowa Saba) była potomkiem tej dynastii. Władała ona ogromnym obszarem łącznie z Jemenem. Makeda wybrała się w podróż do Jerozolimy odwiedzić króla Salomona, a spotkanie to zaowocowało narodzinami syna nazwanego Menelik (od Ibn-al-Malik czyli Syn Króla). W ten sposób zapoczątkowana została dynastia Salomona, której potomkowie władali Etiopią aż do roku 1974. Menelik odwiedził swojego ojca w Jerozolimie gdzie jako młodzieniec przez trzy lata zgłębiał tajniki mojżeszowego prawa. Według Etiopczyków powrócił on do kraju z królewskim darem - biblijną Arką Przymierza.

ImageAbisynia - dawna nazwa Etiopii, wywodząca się najprawdopodobniej od nazwy plemienia południowoarabskiego Habesz, które przywędrowało do Afryki przypuszczalnie jeszcze p.n.e. Uważa się, iż jedną z przyczyn, dla których Etiopczycy zrezygnowali z nazwy Abisynia i wprowadzili nową (Etiopia) jest pogardliwe znaczenie formy "habesz" w języku arabskim, oznaczające mieszańca, włóczykija. Słowo to było używane w okresach waśni przez mieszkających w kraju wyznawców islamu na określenie chrześcijan.

ImageStarą nazwę Abisynia zastąpiono formą Etiopia, występującą m.in. w tekstach biblijnych, gdzie nazwą tą opatrywany jest ten właśnie afrykański kraj. Wyraz Etiopia wywodzi się z greckiego aithiopes, tj. "brunatne twarze". Mianem tym greccy podróżnicy określali ludy zamieszkujące obszar północno-wschodniej Afryki (tj. Sudan, Nubię oraz Etiopię właściwą). Ponieważ nazwa ta występuje w oryginalnych tekstach biblijnych pisanych greką, została ona zaakceptowana jako oficjalna nazwa państwa.