• nowe-1.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-5.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-14.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-38.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-7.jpg

Fascynująca stolica Państwa Środka

ImagePekin - Beijing - w języku chińskim oznacza Północną Stolicę i od XIII wieku (z przerwami) pełni funkcję centrum administracyjnego Chin. Miasto położone jest na pn-zach. Skraju Niziny Chińskiej na wysokości 45 m n.p.m. Otoczenie miasta stanowią niewysokie góry. W tej części Chin panuje klimat kontynentalny ze znacznym wpływem cyrkulacji monsunowej.

ImageNa terenie dzisiejszej stolicy znalezione pierwsze ślady życia pochodzą sprzed 690 tysięcy lat (Homo erectus pekiniensis). Miasto rozwinęło się jako ośrodek graniczny handlu Mongołów, Koreańczyków oraz ludów pochodzących ze środkowych Chin i z Shandongu. Później pojawiły się wspólnoty rolnicze, w okresie Walczących Królestw (475 - 221 roku p.n.e.) utworzona została stolica państwa Yan. Na początku II wieku p.n.e. utworzone miasto pod nazwą Ji stanowiło stolicę jednej z 36 prefektur zjednoczonego państwa chińskiego. Miasto przechodziło we władanie różnych narodów (Mandżurów, Kitanów) i wielokrotnie zmieniano jego nazwę.

Znaczna jego rozbudowa nastąpiła w czasie panowania dynastii Jin (1115 - 1234 roku n.e.). W tym czasie obwód murów otaczających pałac cesarki wynosił już 5 km, a obwód chroniących murów miasto 18 km. W 1215 roku w czasie najazdu Mongołów pod władzą Czyngis-chana doszło do spalenia miasta i wymordowanie jego mieszkańców. Po utrwaleniu się mongolskiej dynastii Yuan doszło od odbudowy zniszczonego miasta nazwanego Chanbałtyk - miasto Chana. W 1271 roku Kublai Khan (wnuk Czyngis-chana), który formalnie zapoczątkował dynastię Yuan przeniósł stolicę z Kaiping. W latach 1267 - 1293 następuje jego dalsza rozbudowa, w tym czasie powstał Pałac Cesarski, rezydencje, urzędy i świątynie. Miasto stało się prawdziwym centrum cesarstwa. Ukończona została budowa kanału Tonghui łączącego stolicę z Wielkim Kanałem. W tym czasie ówczesna stolica liczyła około 500 tysięcy mieszkańców.

ImageW 1368 roku pod przywództwem Zhu Yaunzhanga wojska powstańcze tzw. Czerwonych Turbanów zajęły miasto, doszło do obalenia panującej dynastii, a zwycięski Zhu Yaunzhong na polecenie niebios zapoczątkował nową dynastię Ming (1368 - 1644 r.). Na kolejnych 35 lat stolica została przeniesiona na południe do Nankinu.

W 1421 roku nastąpiło jednak oficjalne przeniesienie stolicy z Nankinu, do dawnej stolicy zwanej od tej pory Beijing - Pekin. Z okresu panowania dynastii Ming pochodzą m.in.: Pałac Cesarski, Świątynia Nieba czy tzw. Zewnętrzne Miasto.