DJ-ImageSlider

 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-27.jpg

Galeria

Warto poczytać o Afryce...

Szafar T. - Odkrycie Afryki: cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, W-wa : Nasza Księgarnia, 1974.
Krakowiak Andrzej - Przez Afrykę bez kompasu, Warszawa : Bel-Studio, 2004
Joubert D. - Dzienniki afrykańskie : ilustrowany pamiętnik z życia w buszu, W-wa : G+J RBA, 2001
Hall James - Sangoma, Warszawa : Muza, 1996
Kanfer Stefan - Królestwo diamentów, Warszawa : Książka i Wiedza, 1996
Pietruski Jan - Na południe od równika, Warszawa : nakł. autora, 1994
Afryka Południowa i Wschodnia, Warszawa : G+J RBA, 2002
Róg Afryki : historia i współczesność, Warszawa : Trio, 1999
Od Stambułu do Kapsztadu, Kraków : Opres , 2002
Reader John - Afryka, Warszawa : G+J RBA, 2001
Hofmann Corinne - Żegnaj Afryko, Warszawa : Świat Książki, 2005
Zins Henryk - Historia Afryki Wschodniej, Wrocław: Ossolineum, 1986
Fiedler Arkady Radosław - Wabiła nas Afryka Zachodnia, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980
Scroll to top