DJ-ImageSlider

 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-94.jpg

Galeria

Ludność

Image

Główną grupę etniczną stanowią Wietnamczycy zamieszkujący przeważnie deltę Mekongu, Rzeki Czerwonej oraz nadbrzeżne niziny. Wśród pozostałych około 60 narodowości najliczniejsi są Tajowie, Chińczycy, Khmerzy i Moungowie. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największe zaludnienie cechuje delty Rzeki Czerwonej i Mekongu (ok. 1 tyś. os./km kw.) oraz okolice wielkich miast - Hanoi i Ho Chi Minh (ponad 2 tys. os./km kw.), najmniejsze - regiony górskie na północy kraju (ok. 20 os./km kw.).

Mimo znacznych w ciągu ostatnich dziesięcioleci migracji, liczba ludności (ok. 1,5 mln Wietnamczyków żyje poza granicami kraju) szybko wzrasta, dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu (20%, w tym współczynnik liczby urodzeń 28%, a zgonów 8%). Średnia długość życia wynosi 68 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn.

W miastach żyje 22% społeczeństwa. Ośrodki miejskie zlokalizowane są głównie na wybrzeżu, między stolicą na północy i większym od niej miastem Ho Chi Minh na południu. Wsie wietnamskie są dość duże, gęsto zabudowane domami z drewna i bambusa, kryte słomą ryżową. Na terenach bagiennych i w górach stawia się domy na palach.

ImageImage
Scroll to top