DJ-ImageSlider

 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • nowe-48.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-133.jpg

Kultura Wietnamu

Image

W pierwszej połowie I tysiąclecia. p. n. e. na terytorium Wietnamu powstała i rozwijała się kultura Dong Son. Osiągnęła ona wysoki poziom rozwoju w porównaniu z innymi współczesnymi kulturami w rejonie. Mimo wielu swoistych dla niej cech ma ona z nimi wiele wspólnego, wywodzi się, bowiem jak i one z południowo-wschodnio azjatyckiego kręgu kulturowego i dominuje w niej typowa dla regionu technika wodnej uprawy ryżu. Kultura ta wykształciła się w wyniku stopienia się kilku kultur lokalnych (kultura delty Rzeki Czerwonej, rzeki Ca, rzeki Ma itp.).

W tym okresie rodzi się pierwsze państwo wietnamskie pod postacią związków wiosek tworzonych w celu obrony przed wrogami a także budowania i utrzymywania grobli na polach ryżowych. Wówczas to pierwotne plemiona zaczęły przekształcać się w naród.

Okres kultury Van Lang-Au Lac (ok. końca pierwszego tysiąclecia p.n.e.) to początek epoki brązu i okres panowania 18 królów dynastii Hung. Uważa się, że kultura Wietnamu osiągnęła wówczas po raz pierwszy szczyt swojego rozwoju, czego przejawem są brązowe bębny Dong Son i technika osiadłej uprawy ryżu. Po wyzwoleniu spod panowania chińskiego następna epoka charakteryzuje się przede wszystkim równoległym istnieniem dwóch prądów w kulturze: sinizacyjnego i antysinizacyjnego. Jest to okres Dong Son (X-XV w.), drugi szczytowy okres rozwoju kultury Wietnamu. W niepodległej monarchii feudalnej, w szczególności za panowania dynastii Ly, Tran i Le, kultura wietnamska formuje się całkowicie na nowo i rozwija się szybko pod silnym wpływem buddyzmu i konfucjanizmu. Po okresie chaosu związanego z wojnami domowymi między dynastiami Le i Mac oraz Trinh, Nguyen, które podzieliły między siebie państwo i po zjednoczeniu kraju przez dynastie Tay son, dynastia Nguyen szukała sposobu odnowienia kultury w oparciu o konfucjanizm. Lecz w owym okresie konfucjanizm już stracił swój potencjał, a kultura zachodu zaczęła przenikać do Wietnamu. Okres do końca panowania francuskiego to spór między dwiema tendencjami: pro- i antyeuropejską, to walka między kulturą patriotyczną i kulturą kolonialną.

Image

Współczesna kultura Wietnamu kształtuje się w latach 20 i 30 naszego wieku pod sztandarami patriotyzmu i marksizm-leninizmu.

Scroll to top