DJ-ImageSlider

 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • nowe-28.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • nowe-37.jpg

Galeria

Filozofie

Image

U zarania dziejów nie było wyraźnej granicy między filozofią a religią - można mówić o przemieszaniu się tych dwóch sfer. W społeczeństwach rolniczych (jak wietnamskie) stabilność bardziej jest ceniona niż zmienność (odwrotnie niż w kulturach nomadów). Dlatego tez filozofia wietnamska dążyła do stworzenia systemu społecznego porządku, opartego na związkach człowiek-przyroda, człowiek-człowiek, lud-władca itd. Najważniejsze było osiągnięcie społecznej harmonii. W związku z tym w Wietnamie wykształciły się analogiczne do chińskich lecz niezupełnie z nimi identyczne teorie yin-yang i 5 elementów.

Na późniejszy rozwój kultury i społeczeństwa wietnamskiego wpływ wywarły buddyzm, konfucjanizm i taoizm, przy czym doktryny te przemieszały się i uległy wietnamizacji. W szczególności uczeni buddyjscy w czasach dynastii Tran rozważali i interpretowali w sposób oryginalny niemal wszystkie problemy filozoficzne stawiane w buddyzmie (dusza-Budda, byt-niebyt, jest-nie ma, życie-śmierć itp.).

Później również konfucjanizm wkroczył w erę rozkwitu, wielu wybitnych wietnamskich uczonych-konfucjanistów nie ograniczało się do ślepej literalnej egzegezy pism Konfucjusza i Mencjusza lecz otwierało się na duch buddyzmu i taoizmu, przez co ich filozofia ma więcej polotu, jest bardziej swobodna, bliższa ludowi i bardziej związana z przyrodą.

W epoce absolutnej, biurokratycznej monarchii, ideologia feudalna była narzędziem ciężkiego ucisku chłopstwa i zniewolenia kobiety. Myśl chłopska, głęboko zakorzeniona w rolniczym społeczeństwie Wietnamu ma wiele cech pozytywnych, charakterystycznych dla tradycyjnego wietnamskiego człowieka. Dzięki nim właśnie Wietnamczycy mieli siłę by stawiać czoło najeźdźcom w czasie wojen i zbrojnych zrywów. One uformowały wielu utalentowanych dowódców wojskowych i naczelników powstań, wśród nich najwybitniejszego chłopskiego bohatera Quang Trung - Nguyen Hue (koniec XVIII w.).

Image
Scroll to top