DJ-ImageSlider

 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-156.jpg

Historia Tybetu

Image

W połowie XIX wieku wpływy Chin znacznie zmalały, a następnie na początku XX wieku Chiny podjęły starania o przejęcie kontroli nad Tybetem, zajmując w latach 1906-1909 Tybet Wschodni i w roku 1910 Lhasę. Dalaj Lama schronił się w Indiach, skąd powrócił w 1912 roku po zwycięstwie rewolucji w Chinach i opuszczeniu Tybetu przez wojska chińskie. W roku 1913 proklamowano niepodległość Tybetu.

Po zwycięstwie komunistów w Państwie Środka, w roku 1950 nowe władze skierowały swoje wojska do Tybetu, a w roku 1951 podpisany został układ, w którym Tybet uznał zwierzchność Chin w zamian za obietnice szerokiej autonomii. Chińczycy nie przestrzegali podpisanego porozumienia, podejmując działania mające na celu doprowadzenie do zmiany tradycyjnych struktur społecznych, gospodarczych i religijnych. Między innymi przeprowadzono sekularyzację dóbr klasztornych, kolektywizację rolnictwa i rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję przesiedlania Chińczyków na teren Tybetu.

W skutek prób włączenia Tybetu Wschodniego pod bezpośrednią administrację Państwa Środka rozpoczęła działalność antychińska partyzantka. W 1959 roku wybuchło powstanie, krwawo stłumione przez Chińczyków. XIV Dalaj Lama udał się na emigracje do Indii, (Dharamsala) gdzie stanął na czele tybetańskiego rządu emigracyjnego. W 1965 roku ustanowiono Tybetański Region Autonomiczny. W okresie rewolucji kulturalnej, w latach 1966-1976 nasilił się proces sinizacji (m.in. osadnictwo chińskie), podjęto prześladowania i represje tybetańskich elit religijnych i politycznych, niszczono miejsca kultu religijnego, tybetańskie klasztory i świątynie. Rozpoczęto również prowadzenie gospodarki rabunkowej bogactw i zasobów naturalnych. Po śmierci przewodniczącego Mao Tse-Tunga w 1976 roku władze chińskie nieco zliberalizowały politykę wobec Tybetu, łagodząc restrykcje i prześladowania. W roku 1989 doszło do zamieszek w Lhasie, wystąpień antychińskich, co spowodowało wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego Tybetu w latach 1989-1990.

Scroll to top