DJ-ImageSlider

 • nowe-23.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-12.jpg

Historia Tybetu

Image

Według chińskich badaczy najstarsze ślady obecności człowieka na Wyżynie Tybetańskiej pochodzą sprzed 50 tysięcy lat. Wskazują na to wykopaliska znalezione w Tingri, w nadrzecznym tarasie na wysokości 4300 m n.p.m.

Uważa się, że Tybetańczycy pochodzą z kilku wędrownych plemion, które przywędrowały ze stepów środkowo-wschodniej Azji na południowy zachód i mieszały się z mieszkającymi tam nieznanymi ludami. Z biegiem czasu plemiona te dotarły do dorzecza Brahmaputry, gdzie osiedliły się, nauczyły się uprawy roli i dały początek kulturze tybetańskiej. Sądzi się także, że nomadzi i inne ludy zamieszkujące płaskowyż umiały wydobywać i przerabiać niektóre surowce mineralne, w tym zapewne złoto.

Zgodnie z tradycją i mitycznymi opowieściami pierwsi królowie zstąpili na ziemię z nieba po sznurze i w dolinie Jarlungu zbudowali swój zamek Jumbu Lhakang. Miało to miejsce ponad dwa tysiące lat temu. Po śmierci królowie również po sznurze wracali do nieba. Dopiero ósmy król z Jarlungu, zabity podstępnie w czasie, kiedy nie miał na sobie magicznej zbroi, a co za tym idzie, także cudownych zdolności, został pochowany w potężnym kurhanie w sąsiedniej dolinie Czongje. Następni władcy Tybetu, nie posiadający cudownych zdolności, mieszkali w dolinie Jarlung w zamku Jumbu Lhakang, który do dnia dzisiejszego uważny jest za najstarszą budowlę tybetańską.

Scroll to top