DJ-ImageSlider

 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-147.jpg

Warto poczytać o Afryce...

Szafar T. - Odkrycie Afryki: cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, W-wa : Nasza Księgarnia, 1974.
Krakowiak Andrzej - Przez Afrykę bez kompasu, Warszawa : Bel-Studio, 2004
Joubert D. - Dzienniki afrykańskie : ilustrowany pamiętnik z życia w buszu, W-wa : G+J RBA, 2001
Hall James - Sangoma, Warszawa : Muza, 1996
Kanfer Stefan - Królestwo diamentów, Warszawa : Książka i Wiedza, 1996
Pietruski Jan - Na południe od równika, Warszawa : nakł. autora, 1994
Afryka Południowa i Wschodnia, Warszawa : G+J RBA, 2002
Róg Afryki : historia i współczesność, Warszawa : Trio, 1999
Od Stambułu do Kapsztadu, Kraków : Opres , 2002
Reader John - Afryka, Warszawa : G+J RBA, 2001
Hofmann Corinne - Żegnaj Afryko, Warszawa : Świat Książki, 2005
Zins Henryk - Historia Afryki Wschodniej, Wrocław: Ossolineum, 1986
Fiedler Arkady Radosław - Wabiła nas Afryka Zachodnia, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980
Scroll to top