DJ-ImageSlider

 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-63.jpg

Galeria

Warto poczytać o Afryce...

Szafar T. - Odkrycie Afryki: cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, W-wa : Nasza Księgarnia, 1974.
Krakowiak Andrzej - Przez Afrykę bez kompasu, Warszawa : Bel-Studio, 2004
Joubert D. - Dzienniki afrykańskie : ilustrowany pamiętnik z życia w buszu, W-wa : G+J RBA, 2001
Hall James - Sangoma, Warszawa : Muza, 1996
Kanfer Stefan - Królestwo diamentów, Warszawa : Książka i Wiedza, 1996
Pietruski Jan - Na południe od równika, Warszawa : nakł. autora, 1994
Afryka Południowa i Wschodnia, Warszawa : G+J RBA, 2002
Róg Afryki : historia i współczesność, Warszawa : Trio, 1999
Od Stambułu do Kapsztadu, Kraków : Opres , 2002
Reader John - Afryka, Warszawa : G+J RBA, 2001
Hofmann Corinne - Żegnaj Afryko, Warszawa : Świat Książki, 2005
Zins Henryk - Historia Afryki Wschodniej, Wrocław: Ossolineum, 1986
Fiedler Arkady Radosław - Wabiła nas Afryka Zachodnia, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980
Scroll to top