DJ-ImageSlider

 • super-foto-38.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • nowe-45.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-12.jpg

Historia

ImageTerytorium dzisiejszego Laosu zaludnili Tajowie wypierani z południowych Chin już na przełomie XII i XIII w.. W 1353 powstało potężne państwo Lang Chang ze stolicą w Luang Prabang, które przetrwało do początku XVIII w. Późniejsze walki wewnętrzne doprowadziły do rozpadu państwa na dwa odrębne królestwa ze stolicami w Luang Prabang i Vientiane. W końcu XVIII w. Laos znalazł się pod kontrola Syjamu, a od roku 1893 stał się kolonią francuską.

W czasie II wojny był okupowany przez wojska japońskie i tajskie. Po zakończeniu wojny Laos był w dalszym ciągu pod kontrolą Francji. W 1949 utworzone zostało królestwo Laosu, które weszło w skład Unii Francuskiej. Dopiero w roku 1953 uzyskał niepodległość. Komunistyczne oddziały partyzanckie (armia narodowa Pathet Lao) w tym samym roku zajęły północny Laos.

Dopiero konferencja w Genewie w roku 1954, dążąc do normalizacji życia politycznego w Laosie, ustaliła zasady porozumienia pomiędzy królem a Pathet Lao. W 1957 utworzony został rząd koalicyjny, który przetrwał do 1959. W tym roku wybuchła wojna domowa, w wyniku której Pathet Lao opanował połowę terytorium kraju.

W trzy lata później doszło do zawieszenie broni, a zwołana w Genewie kolejna konferencja doprowadziła do utworzenia nowego rządu koalicyjnego. Jednakże już w 1963 z rządu wycofał się Pathet Lao i ponownie doszło do wybuchu walk pomiędzy siłami królewskimi wspieranymi przez Stany Zjednoczone i armią narodowowyzwoleńczą wspomaganą przez żołnierzy wietnamskich.

Z konfrontacji zbrojnej zwycięsko wyszła armia narodowa. W 1975 król abdykował i doszło do rozwiązania rządu koalicyjnego i utworzona została Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, związana politycznie i gospodarczo z Wietnamem i ZSRR. W 1988 wojska wietnamskie opuściły Laos i w roku następnym ogłoszono wybory do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego.

W ostatnich latach zaczyna się odchodzić od ustroju komunistycznego, rezygnuje się z planowania centralnego na rzecz gospodarki rynkowej. W 1993 roku prezydentem państwa został Nouhak Phoumsavane. W 1998 jego miejsce zajął Khamtay Siphandone.

Scroll to top