DJ-ImageSlider

 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-151.jpg

Galeria

Armia terakotowa

W ostatnich czasach prowadzone na niewielką skalę wykopaliska archeologiczne w obrębie zespołu grobowcowego dostarczyły nowych faktów. W dwóch odkrywkach archeologicznych znaleziono wiele posągów nie związanych z armią. Znalezione, mocno uszkodzone przez czas i starożytnych wandali postacie przedstawiają najprawdopodobniej artystów, cyrkowców, akrobatów mających zapewnić rozrywkę cesarzowi również zaświatach. Według źródeł historycznych na cesarski zespół grobowy składały się pałace, których komnaty były pięknie zdobione i wypełnione kosztownościami. Sufity ozdabiane były perłami, a obok szczerozłotych i srebrnych rzeźb płynęły szerokie rzeki prawdziwej rtęci. Cały zespół grobowca został zabezpieczony systemem zasadzek i pułapek. Budowniczowie tego kompleksu, architekci, rzemieślnicy i robotnicy, którzy pracowali przy grobowcu po zakończeniu prac zostali żywcem pogrzebani w grobowcu, zabierając do grobu tajemnice tej budowli.

ImageBadano również grobowiec czwartego cesarza z dynastii Han - Han Jingdi, który rządził od 157 do 141 roku p.n.e. Władca ten w przeciwieństwie do cesarza Qin Shi Huangdi był władcą ostrożnym. W czasie swojego 17 letniego panowania rządził on zgodnie z zasadą "nie działaj i rządź- według taoistycznej zasady, aby rządzić możliwie dyskretnie. Te mądre posunięcia króla zapewniły panowanie dynastii Han na kolejne 400 lat, a po upadku Zachodniej Dynastii Han, ta sama rodzina cesarska przywróciła rządy dziedziczne w nowej stolicy i jako Wschodnia Dynastia Han sprawowała je od 25 do 220 roku n.e. Cesarz Han Jingdi wprowadził skrócony obowiązkowy czas pracy na rzecz państwa, nie prowadził dużych prac budowlanych na miarę Wielkiego Muru, zmniejszył obowiązkowe daniny w postaci płodów rolnych dla cesarstwa ( do 3% zbiorów, podczas gdy za panowania cesarza Qin Shi Huangdi rolnicy musieli przeznaczać połowę zbiorów!). Znacznie skromniejszy okazał się także grobowiec tego cesarza, który ostatnio zaczął być badany przez archeologów. Znalezione w zespole grobowcowym figurki są znacznie mniejsze niż żołnierzy Armii Terakotowej (około 1/3 wysokości naturalnych postaci) i były one wytłaczane w formach, a ręcznie ozdabiano tylko twarze i nadawano im indywidualny wyraz. W rozległym grobowcu tego cesarza znaleziono do tej pory ponad 40 000 przedmiotów. Odkryto pomieszczenia podziemnego pałacu reprezentujące poszczególne urzędy państwowe, mieszczące pieczęcie, figurki kobiet, wojowników, eunuchów, stada zwierząt domowych (owiec, świń, psów, kóz). Uważano, że życie pozagrobowe cesarza jest tak samo urozmaicone i wyszukane jak przed śmiercią.

Do dnia dzisiejszego nie został zbadany główny grobowiec cesarza oraz jego żon i ulubionej konkubiny Han Jingdi. Przypuszcza się, że w całym zespole archeolodzy znajdą od 300 do 500 tysięcy przedmiotów. Na przebadanie czeka jeszcze ponad pięć tysięcy grobowców z okresu panowania dynastii Han, które rozrzucone są po okolicy. Wśród już częściowo przebadanych grobowców znajdujących się na równinie Guanzhong znajduje się grobowiec Zhao, drugiego cesarza dynastii Tang zmarłego w 649 roku n.e., grobowiec Qian - cesarza dynastii Tang - Tang Gao Zong oraz jego żony cesarzowej Wu Zetin, grobowiec Księcia Zhang Huai, grobowiec Księżniczki Yong Tai oraz grobowiec Mao, gdzie spoczywa najsilniejszy władca dynastii Han zmarły w 87 roku p.n.e.

 

Image
Scroll to top