DJ-ImageSlider

 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • nowe-10.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-331.jpg

Galeria

Warto poczytać o Afryce...

Szafar T. - Odkrycie Afryki: cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, W-wa : Nasza Księgarnia, 1974.
Krakowiak Andrzej - Przez Afrykę bez kompasu, Warszawa : Bel-Studio, 2004
Joubert D. - Dzienniki afrykańskie : ilustrowany pamiętnik z życia w buszu, W-wa : G+J RBA, 2001
Hall James - Sangoma, Warszawa : Muza, 1996
Kanfer Stefan - Królestwo diamentów, Warszawa : Książka i Wiedza, 1996
Pietruski Jan - Na południe od równika, Warszawa : nakł. autora, 1994
Afryka Południowa i Wschodnia, Warszawa : G+J RBA, 2002
Róg Afryki : historia i współczesność, Warszawa : Trio, 1999
Od Stambułu do Kapsztadu, Kraków : Opres , 2002
Reader John - Afryka, Warszawa : G+J RBA, 2001
Hofmann Corinne - Żegnaj Afryko, Warszawa : Świat Książki, 2005
Zins Henryk - Historia Afryki Wschodniej, Wrocław: Ossolineum, 1986
Fiedler Arkady Radosław - Wabiła nas Afryka Zachodnia, Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1980
Scroll to top