DJ-ImageSlider

 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-113.jpg

Galeria

Zabytki Baganu

ImageZłota Bupaja - uważana za najstarszą świątynię w Paganie, jajowata w kształcie, wybudowana na wysokim brzegu Irawady. Birmańczycy utrzymują, że stupa ta powstała w III w n.e., ale bardziej prawdopodobne jest, że powstała ona ok. roku 850, w tym samym czasie kiedy mury obronne Paganu. Silnie ucierpiała w czasie trzęsienia ziemi w roku 1975, a następnie pieczołowicie została odrestaurowana.

Mingalazedi (Stupa Blogosławiona) - zbudowana w 1277 przez Narathihapati. Powstała ona w końcowym okresie świetności Paganu. Budowla kształtem przypomina piramidę z bardzo dobrze dobranymi proporcjami. Ściany przy tarasach zdobią płytki ceramiczne przedstawiające sceny religijne.

Na terenie Mingalazedi znajduje się również budynek wykonany z cegły jednej z niewielu bibliotek, w której przechowywane były dzieła Tripitaka. Jest jedną z kilku pagód, na które można się wspinać. Boso, po parzących od słońca kamiennych stopniach można spacerować po pięciu tarasach, dawniej ozdobionych tabliczkami z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny religijne, obecnie w dużej części zastąpionymi replikami. Taras wieńczy wieżyczka w kształcie dzwonu zedi.

Ze szczytu budowli rozpościera się piękny widok - na najbliższym planie widać kilkadziesiąt świątyń, a dziesiątki innych widoczne są aż po horyzont.

ImageShwegugyi (Wielka Złota Jaskinia)- zbudowana w roku 1311 przez Alaungsithu jest przykładem architektury środkowego okresu rozwoju Paganu, w którym zaczęto odchodzić od konstrukcji z wieloma krużgankami, ciemnych, masywnych budowli, a rozpoczęto wznoszenie budowli przestrzennych, jasnych z większymi otworami okiennymi i przejściamii schodowymi. Dach świątyni wieńczy wieża w kształcie kolby kukurydzy. Na uwagę zasługują również dobrze zachowane wewnątrz rzeźbione stiuki przedstawiające historię świątyni.

Dhammayangyi przypomina meksykańską piramidę schodkową. Jak głosi ustny przekaz w trakcie budowy ówczesny król Narathu igłą sprawdzał czy cegły (bez zaprawy) pasują ściśle do siebie. Gdy igła wchodziła zbyt głęboko murarz skazywany był na śmierć.

Scroll to top