DJ-ImageSlider

 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • nowe-48.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-1701.jpg

Galeria

Historia

W II tysiącleciu p.n.e. tereny Myanmar zamieszkiwała ludność tybetańsko-birmańska. Najstarszą stolicą była Tarekitara w okolicach Prome w Dolnej Birmie, wówczas królestwa Pyu. Jedynym śladem jest kilka cylindrycznych wież i inskrypcje z VI-VII w. O historii Birmy wiadomo z kronik chińskich.

ImageJuż wówczas wznoszone były tak charakterystyczne dla architektury Birmy stupy - wieżyczki o cylindrycznej podstawie zakończone stożkowatym wierzchołkiem.

W latach 1044-1077 król Anawrathy zjednoczył wszystkie plemiona zakładając państwo Pagan. Jednak po najeździe mongolskim w roku 1283 państwo rozpadło się na wiele drobnych księstw.

Jako pierwsi Europejczycy do wybrzeży Myanmar dotarli w XV w. żeglarze portugalscy. Od XVII w. Myanmar znalazł się w strefie wpływów Wielkiej Brytanii. Dwie wojny birmańsko-angielskie w latach 1824-1826 przyniosły Myanmarowi straty terytorialne, ale dopiero w wyniku tzw. trzeciej wojny birmańskiej w roku 1885 Wielka Brytania anektowała terytorium dzisiejszego Myanmar, włączając je do Indii. Po I wojnie światowej nasiliły się tendencje niepodległościowe, których wynikiem był wybuch w latach 1930-1932 powstania antybrytyjskiego.

ImageW 1937 ówczesną Birmę oddzielono od Indiitworząc odrębną kolonię, okupowaną podczas II wojny światowej przez wojska japońskie. W roku 1948 Birma odzyskała niepodległość, występując ze Wspólnoty Brytyjskiej. W pierwszych niestabilnych latach niepodległości wybuchła wojna domowa - z wojskami rządowymi walczyli górale z plemion Czin i Kaczin oraz chrześcijańscy Karenowie. Zamach stanu generała Ne Wina w 1962 obalił rząd, wprowadzając autorytarny system władzy odwołujący się do zasad socjalizmu.

W 1988 nastąpił kolejny zamach stanu. Rozwiązano wszystkie organy państwowe, władzę przejęła Rada Przywrócenia Ładu i Porządku (SLORC).

W 1989 zmieniono oficjalnie nazwę kraju z Birmy na Związek Myanmar. Wybrany w 1990 legalny parlament dotychczas nie podjął działalności. Od stycznia 1993 nad projektem nowej konstytucji obraduje Konwent Narodowy. Przywódczyni birmańskiej opozycji demokratycznej, Aung Sang Suu Kyi, przetrzymywana od 1989 w areszcie domowym, otrzymała w 1991 pokojową Nagrodę Nobla.

Scroll to top