DJ-ImageSlider

 • super-foto-193.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-37.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • nowe-23.jpg
 • nowe-48.jpg

Galeria

Historia

W II tysiącleciu p.n.e. tereny Myanmar zamieszkiwała ludność tybetańsko-birmańska. Najstarszą stolicą była Tarekitara w okolicach Prome w Dolnej Birmie, wówczas królestwa Pyu. Jedynym śladem jest kilka cylindrycznych wież i inskrypcje z VI-VII w. O historii Birmy wiadomo z kronik chińskich.

ImageJuż wówczas wznoszone były tak charakterystyczne dla architektury Birmy stupy - wieżyczki o cylindrycznej podstawie zakończone stożkowatym wierzchołkiem.

W latach 1044-1077 król Anawrathy zjednoczył wszystkie plemiona zakładając państwo Pagan. Jednak po najeździe mongolskim w roku 1283 państwo rozpadło się na wiele drobnych księstw.

Jako pierwsi Europejczycy do wybrzeży Myanmar dotarli w XV w. żeglarze portugalscy. Od XVII w. Myanmar znalazł się w strefie wpływów Wielkiej Brytanii. Dwie wojny birmańsko-angielskie w latach 1824-1826 przyniosły Myanmarowi straty terytorialne, ale dopiero w wyniku tzw. trzeciej wojny birmańskiej w roku 1885 Wielka Brytania anektowała terytorium dzisiejszego Myanmar, włączając je do Indii. Po I wojnie światowej nasiliły się tendencje niepodległościowe, których wynikiem był wybuch w latach 1930-1932 powstania antybrytyjskiego.

ImageW 1937 ówczesną Birmę oddzielono od Indiitworząc odrębną kolonię, okupowaną podczas II wojny światowej przez wojska japońskie. W roku 1948 Birma odzyskała niepodległość, występując ze Wspólnoty Brytyjskiej. W pierwszych niestabilnych latach niepodległości wybuchła wojna domowa - z wojskami rządowymi walczyli górale z plemion Czin i Kaczin oraz chrześcijańscy Karenowie. Zamach stanu generała Ne Wina w 1962 obalił rząd, wprowadzając autorytarny system władzy odwołujący się do zasad socjalizmu.

W 1988 nastąpił kolejny zamach stanu. Rozwiązano wszystkie organy państwowe, władzę przejęła Rada Przywrócenia Ładu i Porządku (SLORC).

W 1989 zmieniono oficjalnie nazwę kraju z Birmy na Związek Myanmar. Wybrany w 1990 legalny parlament dotychczas nie podjął działalności. Od stycznia 1993 nad projektem nowej konstytucji obraduje Konwent Narodowy. Przywódczyni birmańskiej opozycji demokratycznej, Aung Sang Suu Kyi, przetrzymywana od 1989 w areszcie domowym, otrzymała w 1991 pokojową Nagrodę Nobla.

Scroll to top