DJ-ImageSlider

 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • nowe-31.jpg
 • nowe-27.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-138.jpg

Rezerwacja

Galeria

Wstęp

ImageOkoło 1830 rozpoczęła się druga fala migracji ludów Bantu - plemion Nguni. Jedno z nich - Matabele (Ndebele) podbiło państwo Rozwi i utworzyło ok. 1840 silne państwo na czele z księciem zuluskim (impisem) Msilikazim (Mzilikazim), który wyłamał się spod autokratycznych rządów władcy Zulusów, Czaki, podporządkowując sobie słabsze, okoliczne plemiona Szona.

W 1890 nastąpił podbój terenów dzisiejszego Zimbabwe przez Wielką Brytanię. Tereny te odzyskały niepodległość w 1965 r. jako Rodezja, a w 1980 nastąpiło proklamowanie niepodległego Zimbabwe.

Według konstytucji z 1980, modyfikowanej 1990, głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 6 lat przez parlament. Obecnie prezydentem kraju jest Robert Mugabe. Władza ustawodawcza należy do Izby Zgromadzenia (parlamentu) o kadencji 6-letniej (80% deputowanych z wyborów powszechnych, ponadto 12 czł. mianowanych przez prezydenta, 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd powoływany przez prezydenta.

Scroll to top