DJ-ImageSlider

 • nowe-25.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • nowe-22.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-38.jpg

Rezerwacja

Galeria

Historia

Image

Badania archeologiczne przeprowadzone w ostatnich latach potwierdzają obecność człowieka na terytorium Wietnamu w paleolicie (300.000-500.000 lat temu). Natomiast w neolicie, cywilizacje Hoa Binh - Bac Son (10 tys. lat p.n.e.) rozwijały swe umiejętności rolnicze i hodowlane, a możliwe że również sztukę uprawy ryżu wodnego. Naród wietnamski powstał i ukształtował się na terenie delty Rzeki Czerwonej i Rzeki Konnej (północna część obecnego Wietnamu) i poprzez ciągłą walkę z żywiołami rozwinęła się cywilizacja ryżu wodnego i wsi. W epoce miedzi, powstała uznana cywilizacja Dong Son, która charakteryzowała się wysokim poziomem rozwoju technicznego i artystycznego. Antropolodzy, historycy i archeolodzy również potwierdzają istnienie ery dynastii Hung około 1000 p.n.e. Wtedy również powstało pierwsze państwo wietnamskie pod nazwą Van Lang, a później Au Lac. W II wieku p.n.e. Au Lac został podbity przez potężne Imperium Hanów z Północy.

Według tradycji wietnamskiej państwo Van Lang zostało podbite w III w. p.n.e. przez sąsiednie Tay Au, które na terytorium obecnego Bac Bo założyło królestwo Au Lac. Od 11l r. p.n.e. do 939 r. wchodziło ono w skład Chin. Rozpowszechniło się wówczas pismo chińskie, buddyzm, a następnie konfucjanizm. Tonkin (północna część Wietnamu) i Annam (środkowa część) wyzwoliły się spod chińskiego panowania w 939 r. i do roku 1884 tworzyły, mimo najazdów chińskich oraz wewnętrznych konfliktów zbrojnych i podziałów, niepodległe państwo.

W X wieku naszej ery, odzyskano niepodległość i zbudowano państwo o nazwie Dai Viet. Następne wieki to rządy kolejnych dynastii Ly (XI i XII w.), Tran (XIII i XIV w.) oraz Le (XV-XVIIw.), które odznaczały się sprawnym aparatem administracyjnym, silnym wojskiem oraz wysoko rozwiniętą gospodarką i kulturą. W XVII i XVIII wieku system feudalny uległ poważnemu osłabieniu, co spowodowało wybuch kolejnych powstań chłopskich, w tym powstanie Tay Son (1771-1802), po zwycięstwie którego na krótki czas zapanował pokój w państwie, gdyż wkrótce potem ustanowiono dynastię Nguyen, ostatnia dynastia feudalna w Wietnamie.

Image
Scroll to top