DJ-ImageSlider

 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-184.jpg

Rezerwacja

Galeria

Ludność

Image

Główną grupę etniczną stanowią Wietnamczycy zamieszkujący przeważnie deltę Mekongu, Rzeki Czerwonej oraz nadbrzeżne niziny. Wśród pozostałych około 60 narodowości najliczniejsi są Tajowie, Chińczycy, Khmerzy i Moungowie. Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największe zaludnienie cechuje delty Rzeki Czerwonej i Mekongu (ok. 1 tyś. os./km kw.) oraz okolice wielkich miast - Hanoi i Ho Chi Minh (ponad 2 tys. os./km kw.), najmniejsze - regiony górskie na północy kraju (ok. 20 os./km kw.).

Mimo znacznych w ciągu ostatnich dziesięcioleci migracji, liczba ludności (ok. 1,5 mln Wietnamczyków żyje poza granicami kraju) szybko wzrasta, dzięki wysokiemu przyrostowi naturalnemu (20%, w tym współczynnik liczby urodzeń 28%, a zgonów 8%). Średnia długość życia wynosi 68 lat dla kobiet i 63 lata dla mężczyzn.

W miastach żyje 22% społeczeństwa. Ośrodki miejskie zlokalizowane są głównie na wybrzeżu, między stolicą na północy i większym od niej miastem Ho Chi Minh na południu. Wsie wietnamskie są dość duże, gęsto zabudowane domami z drewna i bambusa, kryte słomą ryżową. Na terenach bagiennych i w górach stawia się domy na palach.

ImageImage
Scroll to top