Wstęp

Uganda - państwo w środkowej Afryce nad Jeziorem Wiktorii, o pow. 236 tys. km2. Graniczy z Sudanem, Demokratyczną Republiką Konga, Rwandą, Tanzanią i Kenią.

Stolica: Kampala, języki urzędowe: suahili i angielski oraz języki plemienne (około 30)

Kraj liczy ok. 30 mln mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 115 osób/km2.

Średnia życia całej populacji 52,3 lat. Średnia życia kobiet 53,4 lat, a mężczyzn 51,3 lat. Analfabetyzm 33,2%, analfabetyzm kobiet 42,3%, analfabetyzm mężczyzn 23,2%.

Grupy etniczne: Baganda 16,9%, Banyakole 9,5%, Basoga 8,4%, Bakiga 6,9%, Iteso 6,4%, Langi 6,1%, Acholi 4,7%, Bagisu 4,6%, Lugbara 4,2%, Bunyoro 2,7%, inni 29,6%.

Grupy wyznaniowe: katolicy 41,9%, protestanci 42% (anglikanie 35,9%, zielonoświątkowcy 4,6%, adwentyści dnia siódmego 1,5%), muzułmanie 12,1%, inni 3,1%, bezwyznaniowi 0,9%.

Obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

Uganda jest republiką konstytucyjną. Parlament tworzy Zgromadzenie Narodowe, na które składa się 303 członków. Osiemdziesięciu sześciu z nich nominowanych jest przez grupy interesów, włączając kobiety oraz armię. Pozostali parlamentarzyści wybierani są w powszechnych, odbywających się co pięć lat wyborach.

Kraj ten jest jednym z najwyżej położonych państw Afryki. 84% powierzchni kraju obejmuje północno-zachodnia część prekambryjskiej Wyżyny Wschodnioafrykańskiej. Uganda położona jest na równiku, jednak ze względu na znaczne wysokości n.p.m, znajduje się pod wpływem klimatu podrównikowego. Wschodnia część kraju objęta jest działaniem klimatu podrównikowego suchego, na pozostałym terytorium dominuje klimat podrównikowy wilgotny.

Uganda ma klimat zbliżony Kenii. Bliskość Jeziora Wiktorii i wilgotnych lasów Kotliny Konga przyciąga więcej wilgoci, a w konsekwencji i deszczy. W praktyce, może padać o dowolnej porze roku, a pory deszczowe określają tylko tego prawdopodobieństwo (dotyczy to zwłaszcza zachodnich i południowo-zachodnich rubieży Ugandy). Można wyodrębnić dwie pory deszczowe, które na północy kraju zlewają się w jedną. Pierwsza, intensywniejsza trwa od maja do marca; druga zaczyna się około sierpnia i kończy w listopadzie. Ze względu nad wysokość nad poziomem morza temperatury w Ugandzie nie są ekstremalnie wysokie - rzadko przekraczają 30°C.


Powierzchnia wyżynna (Wyżyna Środkowoafrykańska), na południu wznoszą się góry Wirunga (Muhavura, 4127 m n.p.m.), na północy Ruwenzori (Margherita, 5109 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Góra Stanleya, 5110 m n.p.m. Na zachodzie położony jest Wielki Rów Zachodni, w którego obniżeniach leżą jeziora tektoniczne Alberta i Edwarda.

Około 25% ziemi w Ugandzie nadaje sie pod uprawy, co sprawia, ze kraj jest w stanie produkować nadwyżki żywności. Jezioro Wiktorii i Nil Wiktorii, który płynie przez znaczna cześć kraju, stworzyło jedno z najlepiej nawodnionych obszarów w Afryce.

Gospodarka

Dochód narodowy 1,5 tys.$ na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 3,5% (2004). Struktura zatrudnienia: rolnictwo - 82%, usługi - 12%, przemysł - 5%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie kawę, bawełnę, herbatę, surowce, ryby i przetwory rybne, złoto, bawełnę. Ludność zajmuje się głównie rolnictwem i hodowlą, kraj słabo rozwinięty.

Rolnictwo: uprawa - kawa, herbata, bawełna, tytoń, maniok, ziemniaki, kukurydza, proso, rośliny strączkowe, kwiaty cięte; hodowla - wołowina, mięso kóz, mleko, drób.