DJ-ImageSlider

 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-19.jpg

Rezerwacja

Galeria

Zarys historii Ugandy

W II tysiącleciu p.n.e. tereny obecnej Ugandy zamieszkiwali Buszmeni, wyparci przez napływające w I tysiącleciu p.n.e. i w I tysiącleciu n.e. rolnicze plemiona z grupy Bantu. W X-XI w. powstało państwo Kitwara. Przybyłe w XIV w. koczownicze plemiona nilockich Himów (Wahimów) podporządkowały sobie szczepy Bantu i założyły kilka państw feudalnych, z których największe znaczenie zyskały: Buganda, Bunjoro, Ankole i Toro. W XVIII-XIX w. hegemonię zdobyła Buganda, która narzuciła swe zwierzchnictwo pozostałym państwom.

W XIX w. Arabowie i sudańscy handlarze niewolników rozpoczęli eksploracja tych ziem. W 2. połowie XIX w., wraz z napływem kupców z Arabii, w kraju rozpowszechnił się islam i kultura arabska.

W 1879 przybyła pierwsza grupa misjonarzy brytyjskich, po nich pojawili się duchowni z Francji i Holandii. 1890 Wielka Brytania i Niemcy porozumiały się w sprawie podziału sfer wpływów w Afryce Wschodniej. W 1894 utworzono protektorat Ugandy, w skład którego weszło 5 królestw: Ankole, Buganda, Bunyoro, Busoga i Toro. Zgodnie z podpisaną przez oba mocarstwa umową helgolandzko-zanzibarską państwa Himów przyznane zostały Wielkiej Brytanii. 1894 brytyjska Kompania Wschodnioafrykańska objęła protektoratem Bugandę, z pozostałymi państwami Himów zawarto umowy gwarantujące Brytyjczykom znaczny wpływ na politykę wewnętrzną. Do 1909 obszar całej obecnej Ugandy objęty został protektoratem brytyjskim.

W początkach XX w. do kraju przybyło wielu Hindusów, którzy początkowo pracowali przy budowie linii kolejowych, a następnie zajęli kluczowe pozycje w handlu.

Po II wojnie światowej w Ugandzie zaczęły powstawać pierwsze afrykańskie organizacje polityczne, zdelegalizowane w 1949 za organizowanie wystąpień antykolonialnych. W 1952 powstał Narodowy Kongres Ugandy domagający się niepodległości, w 1955 - prawicowa Partia Demokratyczna, w 1958 - Narodowy Związek Ugandy. W 1960 Narodowy Kongres Ugandy przekształcił się w lewicowy Ludowy Kongres Ugandy (UPC).

W roku 1962 federacja Ugandy uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1967 zniesiono historyczne monarchie. Konstytucja z 1993 przywróciła tradycyjny podział południowej części kraju na królestwa.

9 października 1962 proklamowano niepodległość w ramach brytyjskiej Wspólnoty Narodów. W 1963 kraj ogłoszono republiką, na pierwszego prezydenta wybrano króla Bugandy, Mutesa II, urząd premiera objął szef partii UPC, M. Obote. Uganda miała charakter państwa federalnego - Buganda, Bunjoro, Ankole i Toro posiadały odrębne organy ustawodawcze. W 1966 Obote zorganizował przewrót wojskowy, który obalił urzędującego prezydenta. Wydana w 1967 nowa konstytucja zniosła federacyjny charakter państwa likwidując odrębność państw Himów. W 1969 Obote wprowadził jednopartyjne rządy UPC, ogłosił program nacjonalizacji przemysłu i handlu, nawiązał współpracę z krajami komunistycznymi.

Scroll to top