DJ-ImageSlider

 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • nowe-14.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-60.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-64.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-95.jpg

Tybetańskie ABC

Image

 

"Gdy słońce wschodzi nad górami, świeci pięcioma kolorami;
oby wszystko trwało po wsze czasy i oby panował dostatek?

- z pieśni tybetańskiej

 

Jedno z najbardziej tajemniczych i niedostępnych miejsc na świecie, do dziś nie do końca poznane. Monumentalne, pokryte lśniącym lodem i śniegiem łańcuchy górskie, wysokogórskie kamienne pustynie, po których wędrują tybetańscy koczownicy wypasający stada jaków, majestatyczne budowle klasztorów i samotne ruiny - niemi świadkowie dawnych wydarzeń, nieskończone przestrzenie ciągnące się po horyzont i rozmodleni pielgrzymi udający się do świętych miejsc - tak można najkrócej opisać "krainę otoczoną murem śnieżnych gór", jak nazywają swoją ojczyznę Tybetańczycy.

Kraj ten jest kolebką buddyzmu tybetańskiego z licznymi świątyniami, stupami, czortenami, niektórymi zamienionymi w muzea, ojczyzną Dalaj Lamy, miejscem bardzo żywego i prawdziwego kultu religijnego pełnego mistycyzmu, tajemniczości, gdzie do dziś wykorzystuje się wizje, wróżby, wyrocznie, ludowe wierzenia, gdzie religijne praktyki są na porządku dziennym, a mnisi uparcie bronią swojej wiary wbrew władzom chińskim.

Tybet to również mistyczna kraina wiecznej młodości "Shangri-la" zawieszona pomiędzy światem bogów a światem ludzi, gdzie przezwyciężono prawa natury i gdzie można było nawiązać kontakt ze światem duchów. To, jak głosi stary tybetański tekst, jedno z dwudziestu czterech świętych miejsc świata, kolebka życia, to niczym wyłaniająca się znikąd świątynia ze skał.

Scroll to top