DJ-ImageSlider

 • super-foto-81-a.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-182.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-145.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • nowe-3.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-1691.jpg
 • nowe-31.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-1731.jpg

Rezerwacja

Galeria

Historia

ImageTerytorium dzisiejszego Laosu zaludnili Tajowie wypierani z południowych Chin już na przełomie XII i XIII w.. W 1353 powstało potężne państwo Lang Chang ze stolicą w Luang Prabang, które przetrwało do początku XVIII w. Późniejsze walki wewnętrzne doprowadziły do rozpadu państwa na dwa odrębne królestwa ze stolicami w Luang Prabang i Vientiane. W końcu XVIII w. Laos znalazł się pod kontrola Syjamu, a od roku 1893 stał się kolonią francuską.

W czasie II wojny był okupowany przez wojska japońskie i tajskie. Po zakończeniu wojny Laos był w dalszym ciągu pod kontrolą Francji. W 1949 utworzone zostało królestwo Laosu, które weszło w skład Unii Francuskiej. Dopiero w roku 1953 uzyskał niepodległość. Komunistyczne oddziały partyzanckie (armia narodowa Pathet Lao) w tym samym roku zajęły północny Laos.

Dopiero konferencja w Genewie w roku 1954, dążąc do normalizacji życia politycznego w Laosie, ustaliła zasady porozumienia pomiędzy królem a Pathet Lao. W 1957 utworzony został rząd koalicyjny, który przetrwał do 1959. W tym roku wybuchła wojna domowa, w wyniku której Pathet Lao opanował połowę terytorium kraju.

W trzy lata później doszło do zawieszenie broni, a zwołana w Genewie kolejna konferencja doprowadziła do utworzenia nowego rządu koalicyjnego. Jednakże już w 1963 z rządu wycofał się Pathet Lao i ponownie doszło do wybuchu walk pomiędzy siłami królewskimi wspieranymi przez Stany Zjednoczone i armią narodowowyzwoleńczą wspomaganą przez żołnierzy wietnamskich.

Z konfrontacji zbrojnej zwycięsko wyszła armia narodowa. W 1975 król abdykował i doszło do rozwiązania rządu koalicyjnego i utworzona została Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, związana politycznie i gospodarczo z Wietnamem i ZSRR. W 1988 wojska wietnamskie opuściły Laos i w roku następnym ogłoszono wybory do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego.

W ostatnich latach zaczyna się odchodzić od ustroju komunistycznego, rezygnuje się z planowania centralnego na rzecz gospodarki rynkowej. W 1993 roku prezydentem państwa został Nouhak Phoumsavane. W 1998 jego miejsce zajął Khamtay Siphandone.

Scroll to top