DJ-ImageSlider

 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-1701.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-109.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-152.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • nowe-43.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-321.jpg

Wstęp Ekwador

Ustrój polityczny

Obowiązuje konstytucja z 1998, na mocy której Ekwador jest republiką. Funkcje głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władza ustawodawcza pozostaje w rękach jednoizbowego parlamentu, liczącego 100 deputowanych.

Gospodarka

Ekwador należy do grupy krajów stosunkowo słabo rozwiniętych. Podstawę utrzymania 1/3 ludności stanowi rolnictwo rozwijające się dzięki dużym, prywatnym majątkom ziemskim. Na potrzeby wewnętrzne uprawia się: trzcinę cukrową, ryż, kukurydzę, pszenicę, jęczmień, ziemniaki, palmę oleistą oraz bawełnę.

Ekwador jest jednym z największych w świecie producentów i eksporterów bananów. Z przeznaczeniem głównie na wywóz uprawia się także kawę i kakao. Prowadzi się tu także hodowlę bydła, trzody chlewnej i owiec.

Przemysł

ImagePodstawową gałęzią przemysłu przetwórczego jest rafinacja ropy naftowej i przetwórstwo gazu ziemnego. Duże zakłady petrochemiczne funkcjonują w Guyaquil. Pieniądze pochodzące z sektora naftowego rząd stara się lokować w rozwój nowych gałęzi przemysłu, m.in. samochodowego, metalurgicznego. Ponadto w kraju działają zakłady branż tradycyjnych: przetwórstwa spożywczego, włókienniczej i materiałów budowlanych.

Podstawowym towarem przeznaczonym na eksport jest ropa naftowa (47% wartości eksportu). Drugą ważną grupą towarową są produkty branży rolno-spożywczej, głównie banany i krewetki.

Scroll to top