DJ-ImageSlider

 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • super-foto-91.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-201.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-137.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-13.jpg

Rezerwacja

Galeria

Wstęp Ekwador

Ustrój polityczny

Obowiązuje konstytucja z 1998, na mocy której Ekwador jest republiką. Funkcje głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Władza ustawodawcza pozostaje w rękach jednoizbowego parlamentu, liczącego 100 deputowanych.

Gospodarka

Ekwador należy do grupy krajów stosunkowo słabo rozwiniętych. Podstawę utrzymania 1/3 ludności stanowi rolnictwo rozwijające się dzięki dużym, prywatnym majątkom ziemskim. Na potrzeby wewnętrzne uprawia się: trzcinę cukrową, ryż, kukurydzę, pszenicę, jęczmień, ziemniaki, palmę oleistą oraz bawełnę.

Ekwador jest jednym z największych w świecie producentów i eksporterów bananów. Z przeznaczeniem głównie na wywóz uprawia się także kawę i kakao. Prowadzi się tu także hodowlę bydła, trzody chlewnej i owiec.

Przemysł

ImagePodstawową gałęzią przemysłu przetwórczego jest rafinacja ropy naftowej i przetwórstwo gazu ziemnego. Duże zakłady petrochemiczne funkcjonują w Guyaquil. Pieniądze pochodzące z sektora naftowego rząd stara się lokować w rozwój nowych gałęzi przemysłu, m.in. samochodowego, metalurgicznego. Ponadto w kraju działają zakłady branż tradycyjnych: przetwórstwa spożywczego, włókienniczej i materiałów budowlanych.

Podstawowym towarem przeznaczonym na eksport jest ropa naftowa (47% wartości eksportu). Drugą ważną grupą towarową są produkty branży rolno-spożywczej, głównie banany i krewetki.

Scroll to top