DJ-ImageSlider

 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-168.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-99.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-23.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • super-foto-48.jpg
 • super-foto-1731.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-174.jpg
 • super-foto-167.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-20.jpg

Rezerwacja

Galeria

Chińskie ABC

Chiny zajmują pierwsze miejsce pod względem liczby ludności. Według oficjalnych danych liczba mieszkańców wynosi ok. 1,3 mld., z czego tylko około 30% stanowią mieszkańcy miast. W celu ograniczenia wzrostu populacji rząd wprowadził ogólnonarodową kontrolę urodzin, której zasady zezwalają rodzinie na posiadanie tylko jednego dziecka.

Około 93% całej populacji stanowią Hanowie, a mniejszości narodowe stanowią jedynie 7%. Oficjalnie uznawanych jest 55 mniejszości narodowych, które zamieszkują najczęściej na terenach przygranicznych.

Image Image
Image Image

Trzy silne nurty myśli ludzkiej - taoizm, konfucjanizm i buddyzm - miały wpływ na kształtowanie religijnej postawy mieszkańców Państwa Środka.

Taoizm zapoczątkowany został przez mistrza Laozi, żyjącego w szóstym wieku przez nasza erą. W swoim dziele zatytułowanym "Droga cnoty" zawarł on swoje idee. Według nauk mistrza siłą sprawcza całej natury, porządkiem stojącym ponad całym życiem i duchem jest Dao - droga wszechświata. W swoim życiu ludzie powinni dążyć do życia uporządkowanego, w zgodzie z naturalnym ładem wszechświata.

Scroll to top