Hongkong

ImagePowierzchnia Całkowita wraz z ponad 260 wyspami - 1098,51 km?
Wyspa Hongkong - 89,39 km2
Kowloon - 46,85km2
Nowe Terytoria oraz Wyspy Zewnętrzne - 971,27 km2
W skład Hongkongu wchodzi Koulun, wyspa Hongkong, Nowe Terytoria oraz liczne przybrzeżne wysepki.

ImageWyspa Hongkong, stanowi tylko 7% powierzchni całego Hongkongu i jest głównym ośrodkiem ekonomicznym. Półwysep Koulun w swej północnej części jest bardzo gęsto zaludniony, a dzielnica Tsimshatsui, w południowej części półwyspu jest odwiedzana przez tłumy turystów. Nowe Terytoria, do których oficjalnie należą wyspy przybrzeżne, stanowią ok. 90% całkowitej powierzchni Hongkongu. 6,15 mln mieszkańców, 95% Chińczycy

ImageHongkong jest miejscem niezwykłym - jedno z "najbardziej' kapitalistycznych miejsc na świecie w państwie, w którym od lat panuje komunistyczny ład i porządek.
Od polowy XIX w. obszar ten należał do korony brytyjskiej, a dopiero l lipca 1997 r. doszło do ponownego przyłączenia Hongkongu do Chin Ludowych.HISTORIA l POLITYKA

ImageNajwiększy rozkwit Hongkong przypadł na wiek XIX. Wtedy to właśnie w Europie czały czas rosło zapotrzebowanie na chińskie produkty, przede wszystkim: herbatę i jedwab. Te ogromne potrzeby importowe doprowadziły do powstania niekorzystnego bilansu handlowego, aż do chwili, kiedy rozpoczęto przemyt opium do Państwa Środka.

ImageChiny zaniepokojone takim stanem rzeczy dołożyły starań, by wydalić obcokrajowców z Chin i ukrócić handel opium.. Zażywanie tego narkotyku bardzo szybko rozprzestrzeniało się w Chinach, coraz szybciej wzrastała liczba ludzi uzależnionych od tego narkotyku. Na działania władz chińskich mające na celu ograniczenie sprzedaży opium przez Brytyjczyków w Chinach, ci ostatni odpowiedzieli atakiem floty wojennej. Przeważająca liczebnie flota chińska została rozgromiona przez Brytyjczyków w bardzo krótkim czasie i doprowadziło to do rozpoczęcia tzw. Pierwszej wojny opiumowej. Po przegranej wojnie w roku 1841 Chiny zostały zmuszone do przekazania wyspy Hongkong Brytyjczykom.W roku 1860 po przegraniu tzw. drugiej wojny opiumowej Chiny przekazały również Półwysep Kowloon, a w roku 1989 na 99 lat zostały oddane w dzierżawę obszar zwany - Nowe Terytoria.

ImageW roku 1984 zawarto porozumienie pomiędzy rządami Chin i Wielkiej Brytanii, na mocy którego Chiny miały przejąć całość kolonii w 1997 r. Równocześnie mieli oni zagwarantować utrzymanie samodzielnej gospodarki wolnorynkowej przez kolejne 50 lat. 1 lipca 1997 roku został utworzony Specjalny Rejon Administracyjny ChRL.

Podstawę prawną do istnienia regionu dała zasada "jedno państwo, dwa systemy", wprowadzona przez Deng Xiaopinga pod koniec lat 70-tych. Podstawowym dokumentem Hongkongu jest "Basic Law", który gwarantuje, iż wolnorynkowy system ekonomiczny pozostanie niezmieniony przez kolejnych 50 lat. Hongkong posiada duży stopień autonomii, zarządza swoja polityka ekonomiczna i finansowa, emituje własną walutę, utrzymuje niski i prosty system podatkowy. Posiada własną władzę wykonawczą, ustawodawczą i sadowniczą oraz własny system prawny. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu i uwarunkowań historycznych stanowi on światowe centrum biznesu. Posiada on czwarte światowe zasoby dewizowe, a mając dostęp do taniej bazy produkcyjnej w Chinach jest Hongkong w dalszym ciągu wiodącym eksporterem dóbr codziennego użytku.

 

Image