DJ-ImageSlider

 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-81-a.jpg
 • super-foto-32.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-197.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-1741.jpg
 • super-foto-203.jpg
 • nowe-38.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • nowe-1.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-10.jpg
 • super-foto-371.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-192.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-184.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-5.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-48.jpg

Rezerwacja

Galeria

Historia

ImageTereny dzisiejszej Botswany pierwotnie były zamieszkiwane przez Buszmenów. Od przełomu XVI i XVII wieku zaczął na nie napływać lud posługujący się językiem bantu, nazywany Tswana. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęły się walki plemienne, a także walki z Burami z Transwalu. Doprowadziło to do objęcia Botswany (nazywanej wówczas Beczuana, ang. Bechuanaland) w roku 1885 brytyjskim protektoratem. Beczuana miała być przyłączona do Kraju Przylądkowego, ale ostatecznie ten projekt upadł. W latach 50. XX wieku w Beczuanie powstały ruchy narodowowyzwoleńcze, które doprowadziły w roku 1966 do uzyskania iepodległości, kraj otrzymał nazwę Botswana. Pierwszym prezydentem został Seretse Khama. Został on wybrany ponownie na dwie dalsze kadencje i zmarł pełniąc urząd w 1980 roku. Urząd objął wówczas będący wiceprezydentem Ketumile Masire, który został wybrany w następnych wyborach prezydenckich i ponownie wybrany dwukrotnie (1989, 1994). Następnie prezydenturę objął Festus Mogae, który obecnie sprawuje władzę. 

 

ImageBotswana jest parlamentarną republiką. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w pośrednich wyborach przez Zgromadzenie Narodowe na 5-letnią kadencję. Prezydent mianuje członków rządu. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentuu. W wyższej izbie, doradczej 15-osobowej Izbie Wodzów (House of Chiefs) zasiada 8 wodzów najważniejszych plemion, 4 członków wybieranych, co 5 lat i 3 członków wybieranych przez pozostałych 12. Niższa izba, Zgromadzenie Narodowe (National Assembly), składa się z 40 członków wybieranych w bezpośrednich wyborach na 5-letnią kadencję.

 

Pod względem administracyjnym Botswana podzielona jest na 9 dystryktów:Centralny, Ghanzi, Kgaladi, Kgatleng, Kweneng, Południowo-Wschodni, Południowy, Północno-Wschodni, Północno-Zachodni. 

Scroll to top