DJ-ImageSlider

 • super-foto-29.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • super-foto-331.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-56.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-79-a.jpg
 • super-foto-25.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • nowe-41.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-169.jpg
 • super-foto-361.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • nowe-22.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-38.jpg
 • super-foto-1721.jpg
 • super-foto-49.jpg
 • super-foto-144.jpg
 • super-foto-138.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • nowe-25.jpg
 • nowe-23.jpg
 • super-foto-194.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-178.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • super-foto-170.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-55.jpg
 • super-foto-36.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-153.jpg

Rezerwacja

Galeria

Bhutańskie ABC

Bhutan w liczbach
Prowincje/Dystrykty (Dzongkhag): 20
Waluta: Ngultrum (Nu)
Dochód narodowy brutto na jedną osobę: 1400 USD (2007)
Współczynnik wzrostu gospodarczego: około 6,8% rocznie (2003)
Współczynnik wzrostu populacji: 1.3% (2005)
Drogi: 4253 km (2005)
Powierzchnia leśna: 72%
Tereny uprawne: 7,7%
Gęstość zaludnienia: 16osób/km:
Ludność miejska: 30.9%
Ludność wiejska: 69.1%
50% ludności poniżej 23 roku życia
Ludność wiejska z dostępem do wody pitnej: 78% (2004)
Ludność wiejska z dostępem do toalet: 80%
Ludność poniżej relatywnej granicy ubóstwa: 31%
Szczęście: 8 miejsce w rankingu spośród 178 krajów

Zdrowie
Średnia życia: 66.1 lat (2004)
Współczynnik urodzeń (na 1000): 30
Współczynnik śmiertelności (na 1000): 8.6
Współczynnik śmiertelności wśród dzieci (na 1000 urodzeń): 40 (2005)
Ochrona medyczna: 98% (2005)
Liczba szpitali, przychodni i okresowych punktów medycznych: 682 (2005)
Liczba lekarzy: 144(2004)

Edukacja
Liczba szkół i instytucji: 481 (2005)
Liczba nieformalnych ośrodków edukacji: 146 (kwiecień 2000)
Liczba uczniów i studentów: 145 503 (2005)
Liczba nieformalnych uczniów i studentów: 16 642 (2005)
Liczba nauczycieli: 5772 (2005)
Współczynnik dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej: 84% (2004)
Współczynnik analfabetyzmu wśród dorosłych: 60% (2005)
Scroll to top