DJ-ImageSlider

 • super-foto-167.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-6.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-198.jpg
 • super-foto-76.jpg
 • super-foto-95.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-97.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-13.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-79.jpg
 • super-foto-146.jpg
 • nowe-3.jpg
 • super-foto-12.jpg
 • super-foto-28.jpg
 • super-foto-33.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-37.jpg
 • super-foto-113.jpg
 • super-foto-20.jpg
 • nowe-28.jpg
 • super-foto-111.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-5.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-90.jpg
 • super-foto-191.jpg
 • super-foto-22.jpg
 • nowe-41.jpg
 • super-foto-156.jpg
 • super-foto-93.jpg
 • super-foto-30.jpg
 • nowe-10.jpg
 • super-foto-26.jpg
 • super-foto-172.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-321.jpg
 • super-foto-74.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-133.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-89.jpg
 • super-foto-182-d.jpg

Rezerwacja

Galeria

Bhutańskie ABC

Bhutan w liczbach
Prowincje/Dystrykty (Dzongkhag): 20
Waluta: Ngultrum (Nu)
Dochód narodowy brutto na jedną osobę: 1400 USD (2007)
Współczynnik wzrostu gospodarczego: około 6,8% rocznie (2003)
Współczynnik wzrostu populacji: 1.3% (2005)
Drogi: 4253 km (2005)
Powierzchnia leśna: 72%
Tereny uprawne: 7,7%
Gęstość zaludnienia: 16osób/km:
Ludność miejska: 30.9%
Ludność wiejska: 69.1%
50% ludności poniżej 23 roku życia
Ludność wiejska z dostępem do wody pitnej: 78% (2004)
Ludność wiejska z dostępem do toalet: 80%
Ludność poniżej relatywnej granicy ubóstwa: 31%
Szczęście: 8 miejsce w rankingu spośród 178 krajów

Zdrowie
Średnia życia: 66.1 lat (2004)
Współczynnik urodzeń (na 1000): 30
Współczynnik śmiertelności (na 1000): 8.6
Współczynnik śmiertelności wśród dzieci (na 1000 urodzeń): 40 (2005)
Ochrona medyczna: 98% (2005)
Liczba szpitali, przychodni i okresowych punktów medycznych: 682 (2005)
Liczba lekarzy: 144(2004)

Edukacja
Liczba szkół i instytucji: 481 (2005)
Liczba nieformalnych ośrodków edukacji: 146 (kwiecień 2000)
Liczba uczniów i studentów: 145 503 (2005)
Liczba nieformalnych uczniów i studentów: 16 642 (2005)
Liczba nauczycieli: 5772 (2005)
Współczynnik dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej: 84% (2004)
Współczynnik analfabetyzmu wśród dorosłych: 60% (2005)
Scroll to top