DJ-ImageSlider

 • super-foto-203.jpg
 • super-foto-116.jpg
 • nowe-25.jpg
 • super-foto-121.jpg
 • super-foto-208.jpg
 • super-foto-193.jpg
 • super-foto-182-d.jpg
 • super-foto-202.jpg
 • nowe-27.jpg
 • super-foto-66.jpg
 • super-foto-94.jpg
 • super-foto-165.jpg
 • super-foto-129.jpg
 • super-foto-73.jpg
 • super-foto-27.jpg
 • super-foto-153.jpg
 • super-foto-161.jpg
 • super-foto-7.jpg
 • super-foto-115.jpg
 • super-foto-67.jpg
 • super-foto-204.jpg
 • super-foto-200.jpg
 • super-foto-29.jpg
 • super-foto-173.jpg
 • super-foto-131.jpg
 • super-foto-1751.jpg
 • super-foto-157.jpg
 • nowe-37.jpg
 • super-foto-81.jpg
 • super-foto-134.jpg
 • super-foto-199.jpg
 • nowe-48.jpg
 • super-foto-189.jpg
 • super-foto-163.jpg
 • super-foto-84.jpg
 • super-foto-127.jpg
 • super-foto-69.jpg
 • super-foto-64-a.jpg
 • super-foto-151.jpg
 • super-foto-166.jpg
 • super-foto-19.jpg
 • super-foto-80.jpg
 • super-foto-175.jpg
 • super-foto-148.jpg
 • super-foto-164.jpg
 • nowe-45.jpg
 • super-foto-63.jpg
 • super-foto-147.jpg
 • nowe-43.jpg
 • super-foto-197.jpg

Rezerwacja

Galeria

Geografia Bhutanu

Himalaje Środkowe są zamieszkiwane przez ludność zwaną Drukpa, która utrzymuje się z uprawy i hodowli. Należy ona do grupy ludności mongoloidalnych i mówi językami z tzw. rodziny tybetańsko-birmańskiej. Ludzie ci nie mieszkają w wielkich skupiskach, jednak osiedlają się w okolicach dzongów (klasztorów-twierdz), które dawniej broniły każdej doliny. Rozwijają się tutaj miasteczka, a ich powstawanie jest bezpośrednio związane z poprawą sieci komunikacyjnej, wzrostem infrastruktury administracyjnej i powstającą burżuazją, którą tworzą urzędnicy i drobni kupcy.

IMG_2837Oprócz Himalajów Wysokich leżących na linii wschód zachód kraj przecinają łańcuchy górskie biegnące od północy do południa i osiągające wysokość 4000 do 5000 m, tworząc przy tym prawdziwe bariery. Każda dolina w centralnej części kraju była pewnym mikroświatem oddzielonym od następnej doliny wysoką przełęczą (średnio 3000 m), co nie ułatwiało komunikacji wewnątrz kraju. Główna droga została ukończona w połowie lat 80. i łączy wszystkie doliny w środkowym Bhutanie. Mimo to nadal potrzeba trzech dni i sprzyjających warunków pogodowych, by pokonać trasę Haa - Traszigang.

Góry Czarne tworzą najważniejszy dział wodny między zachodnim a wschodnim basenem, a rzeki na linii północ-południe nawadniają doliny. Nie należą one do najspokojniejszych, przepływają przez wąwozy, następnie wpadają do równiny, by w końcu w Indiach przekształcić się w szerokie rzeki: Torsa, Raidak, Sankosz i Manas, dopływy Brahmaputry.

W regionie tym istnieje olbrzymi potencjał hydroelektryczny o mocy ponad 30 000 MW. Wiele ogromnych tego typu stacji jest bądź ukończonych bądź w trakcie realizacji (Czukha, Tala, Kuriczu i Basoczu). Nadzór sprawują tutaj Indie i Austria. Himalaje Środkowe, gdzie mieszka ludność Drukpa, mogą dzielić się w pionie na trzy części, a każda z nich ma własny, oryginalny charakter, wynikający głównie z odrębnych języków, które są wzajemnie niezrozumiałe.

Scroll to top