Rozmiar: 432442 bajtów
Tybet - Kraj na Dachu Świata
Rozmiar: 4578 bajtów
(fragment książki) Któż z nas nie słyszał o tajemniczej kra-inie kojarzonej z najwyższymi górami, wiecznym śniegiem i Yeti, z wiarą buddyjską - lamaizmem, z mnóstwem świątyń, klaszto-rów, świętych przełęczy i jezior. Kraj ten, krwawo pod-bity przez Chińczyków w 1950 roku, to tak-że ojczyzna żyjącego na wygnaniu XIV Dalajlamy, laureata pokojowej nagrody Nobla, bez-skutecznie domagającego się podstawowych praw i wolności dla swojego narodu.
Tybet, zwany również Krajem na Dachu Świata i często utożsamiany z wymyśloną na Zachodzie pod wpływem magii Wschodu legendarną krainą, zawieszoną pomiędzy światem bogów a światem ludzi, Shangri-la, gdzie człowiek się nie starzeje i żyje w szczęściu, w ostatnich czasach powrócił na łamy mediów i wzbudza coraz więcej emocji. Nikogo nie pozostawia obojętnym. Ten najbardziej odosobniony i najtrudniej dostępny rejon świata jest po dziś dzień nie do końca poznany. Miejsce magiczne, a ze względu na wydarzenia ostatniego półwiecza, również świadek tragicznych wydarzeń.
Rozciągająca się na Płaskowyżu Tybetańskim rozległa kraina obejmuje swym zasięgiem surowe pustkowie z licznymi rzekami i jeziorami, wysokogórskimi kamiennymi i piaskowymi obszarami pustynnymi i żyznymi dolinami przedhimalajskimi. Uzupełnieniem krajobrazu jest najpiękniejsze na świecie niebo, ciągnące się w nieskończoność ze wszystkimi odcieniami błękitu, szarości, granatu. Może właśnie ta bliskość nieba i bezmiar przestrzeni nadają Tybetowi magiczny wymiar?


Dalej>>
Rozmiar: 8078 bajtów
Rozmiar: 7719 bajtów
Rozmiar: 7767 bajtów
Rozmiar: 7260 bajtów
Rozmiar: 7719 bajtów
Rozmiar: 7415 bajtów
Rozmiar: 7136 bajtów
Rozmiar: 6749 bajtów