DJ-ImageSlider

  • super-foto-91.jpg
  • super-foto-76.jpg
  • super-foto-321.jpg
  • super-foto-79-a.jpg
  • super-foto-12.jpg
  • super-foto-156.jpg
  • super-foto-167.jpg
  • super-foto-174.jpg
  • nowe-5.jpg
  • super-foto-144.jpg
  • super-foto-36.jpg
  • super-foto-129.jpg
  • super-foto-203.jpg
  • nowe-28.jpg
  • super-foto-137.jpg
  • super-foto-13.jpg
  • super-foto-166.jpg
  • super-foto-194.jpg
  • nowe-41.jpg
  • super-foto-153.jpg
  • super-foto-168.jpg
  • super-foto-56.jpg
  • nowe-38.jpg
  • super-foto-64-a.jpg
  • super-foto-22.jpg
  • super-foto-23.jpg
  • super-foto-29.jpg
  • super-foto-49.jpg
  • super-foto-202.jpg
  • super-foto-95.jpg
  • super-foto-93.jpg
  • nowe-37.jpg
  • super-foto-1721.jpg
  • super-foto-7.jpg
  • super-foto-90.jpg
  • super-foto-133.jpg
  • super-foto-81.jpg
  • nowe-27.jpg
  • super-foto-19.jpg
  • super-foto-30.jpg
  • super-foto-145.jpg
  • super-foto-25.jpg
  • super-foto-371.jpg
  • super-foto-67.jpg
  • nowe-43.jpg
  • super-foto-331.jpg
  • nowe-23.jpg
  • super-foto-33.jpg
  • super-foto-32.jpg
  • super-foto-20.jpg

Galeria

Wyspy Galapagos - mapa

Warto poczytać

Budrewicz Olgierd - Kierunek wszędzie, Warszawa: "Iskry", 1979
Eibl-Eibesfeldt Irenäus - Galapagos-arka Noego pośród Pacyfiku, Katowice: "Śląsk", 1988
Kurpisz Mieczysław - Galapagos, Poznań: "Kurpisz", 1999
Kurpisz Mieczysław - Galapagos, Wyspa Wielkanocna, Tahiti, Poznań: "Kurpisz",. 2001
Odkrywamy Galapagos [VHS], Gdańsk: Akme - Film, 2004
Scroll to top